Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Phleum paniculatum
Phleum montanum
Phleum hirsutum
Phleum exaratum
Phleum crypsoides crypsoides
Phleum bertolonii
Phleum arenarium
Phleum alpinum
Phleum aegaeum
Philomachus pugnax Μαχητής
Phillyrea latifolia Φιλλύκι
Phasianus colchicus torquatus Φασιανός ο περιδεραιοφόρος
Phasianus colchicus mongolicus Φασιανός της Μογγολίας
Phasianus colchicus colchicus Φασιανός
Phaneroptera nana Φανερόπτερος ο νάνος
Phalaropus lobatus Ερυθρόλαιμος φαλαρόποδας
Phalaropus fulicarius Κόκκινος φαλαρόποδας
Phalaris paradoxa
Phalaris minor
Phalaris coerulescens