Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Symphytum davisii icaricum
Symphytum davisii naxicola
Symphytum insulare
Symphytum ottomanum
Symphytum tuberosum angustifolium
Syringa vulgaris Πασχαλιά
Taeniatherum caput-medusae
Taeniatherum crinitum
Tagetes minuta
Tamarix dalmatica Δαλματικό αρμυρίκι
Tamarix gallica Γαλλικό αρμυρίκι
Tamarix hampeana Αρμυρίκι
Tamarix laxa Αρμυρίκι
Tamarix parviflora Αρμυρίκι
Tamarix smyrnensis Ταμάριξ ο Σμυρναίος
Tamarix tetrandra Αρμυρίκι
Tamus communis
Tanacetum corymbosum corymbosum
Tanacetum macrophyllum
Tanacetum parthenium