Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Pieris brassicae Πιερίς του λάχανου
Pieris ergane Πιερίς η Εργάνη
Pieris krueperi Πιερίς του Κρούπερ
Pieris mannii Πιερίς η Μάνιος
Pieris napi Πιερίς η νάπιος
Pieris rapae Πιερίς της ράπας
Pilea microphylla
Pimpinella anisum
Pimpinella cretica
Pimpinella peregrina
Pimpinella pretenderis
Pimpinella rigidula
Pimpinella saxifraga
Pimpinella tragium depressa
Pimpinella tragium polyclada
Pimpinella tragium tragium
Pinguicula balcanica balcanica
Pinguicula crystallina hirtiflora
Pinus brutia Τραχεία πεύκη
Pinus halepensis Κοινό πεύκο