Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Pistacia atlantica Ήμερη τσικουδιά
Pistacia lentiscus Σχίνο
Pistacia terebinthus Αγριοτσικουδιά
Papaver purpureomarginatum
Prunus avium Κερασιά
Paliurus spina-christi Παλιούρι
Paeonia clusii
Paeonia parnassica
Paeonia peregrina
Paeonia rhodia
Pancratium maritimum
Panicum repens
Papaver albiflorum
Papaver apulum
Papaver dubium
Papaver gracile
Papaver guerlekense
Papaver hybridum
Papaver lecoqii
Papaver pinnatifidum