Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Anthemis ammanthus ammanthus Ανθεμίδα ο άμμανθος
Anthemis ammanthus paleacea Ανθεμίδα η παλεάκεα
Anthemis anatolica
Anthemis arvensis arvensis Ανθέμιδα η αρουραία
Anthemis arvensis cyllenea Ανθέμιδα της Κυλλήνης
Anthemis arvensis incrassata Ανθέμιδα η πυκνή
Anthemis auriculata Ανθέμιδα η ωτιδιοφόρος
Anthemis austriaca Ανθέμιδα η Αυστριακή
Anthemis brachmannii Ανθεμίδα του Μπράτσμαν
Anthemis chia Ανθεμίδα της Χίου
Anthemis coelopoda Ανθεμίδα η κοιλόποδη
Anthemis cotula Ανθεμίδα η κοτούλα
Anthemis cretica carpatica
Anthemis cretica columnae
Anthemis cretica cretica
Anthemis filicaulis Ανθεμίδα η νηματόβλαστη
Anthemis flexicaulis Ανθεμίδα η διαχυτόβλαστη
Anthemis glaberrima Ανθεμίδα η λειάζουσα
Anthemis laconica
Anthemis macedonica Ανθέμιδα η Μακεδονική