Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Streptopelia turtur Τριγώνι
Sturnus roseus Αγιοπούλι
Sula bassana Σούλα
Suncus etruscus Ετρουσκομυγαλή
Sus scrofa Αγριογούρουνο
Sylvaemus microps Σύλβαιμος ο μικρός
Sylvia atricapilla Μαυροσκούφης
Sylvia conspicillata Ισπανοτσιροβάκος
Sylvia rueppelli Μουστακοτσιροβάκος
Sylvia undata Προβηγγοτσιροβάκος
Syngnathus abaster Σακοράφα
Syrrhaptes paradoxus Περιστερόκοτα της Στέπας
Salix amplexicaulis Ιτιά η αντιθετόφυλλη
Salix aurita Θαμνοϊτιά
Salix caprea Γιδοϊτιά
Salix cinerea Σταχτοϊτιά
Salix fragilis Σπαζοϊτιά
Salix lapponum Ιτιά της Λαπωνίας
Salix pedicellata Ιτιά έμμισχη
Salix pentandra Δαφνοϊτιά