Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Oropodisma kyllinii Ορωπόδισμα το Κυλλήνιο
Oropodisma lagrecai Ορωπόδισμα το Λαγκρεκάκιο
Oropodisma macedonica Ορωπόδισμα το Μακεδονικό
Oropodisma parnassica Ορωπόδισμα το Παρνάσσιο
Oropodisma taygetosi Ορωπόδισμα του Ταϋγέτου
Oropodisma tymphrestosi Ορωπόδισμα του Τυμφρηστού
Oropodisma willemsei Ορωπόδισμα του Βίλλεμσε
Orthilia secunda
Orthrias barbatulus vardarensis Βίνος
Orthrias brandti bureschi Πετροχείλι
Orthrias pindus Πινδοβίνος
Oryctolagus cuniculus cnossius Αγριοκούνελο
Osmunda regalis
Ostrya carpinifolia Οστρυά
Osyris alba Όσυρις
Otanthus maritimus
Otis tarda Αγριόγαλος
Otus scops Γκιώνης
Ovis ammon Αγριοπρόβατο
Oxalis acetosella