Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Sagina procumbens procumbens
Sagina saginoides
Sagina subulata
Sagittaria sagittifolia
Salicornia europaea
Salix aegyptiaca Αιγυπτιακή ιτιά
Salix alba alba Ασημοϊτιά
Salix alba micans Ασημοϊτιά μίκανς
Salix amplexicaulis Ιτιά η αντιθετόφυλλη
Salix aurita Θαμνοϊτιά
Salix caprea Γιδοϊτιά
Salix cinerea Σταχτοϊτιά
Salix elaeagnos elaeagnos Βουνοϊτιά
Salix fragilis Σπαζοϊτιά
Salix lapponum Ιτιά της Λαπωνίας
Salix pedicellata Ιτιά έμμισχη
Salix pentandra Δαφνοϊτιά
Salix purpurea lambertiana Ιτιά του Λάμπερτ
Salix purpurea purpurea Κοκκινοϊτιά
Salix silesiaca Ιτιά της Σιλεσίας