Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Allium schoenoprasum
Allium rubrovittatum
Ajuga reptans
Achillea fraasii
Allium roseum
Allium ritsii
Ajuga pyramidalis
Allium platakisii
Allium pillosum
Ajuga orientalis orientalis
Allium phthioticum
Allium parnassicum parnassicum
Ajuga orientalis aenesia
Arisarum vulgare vulgare
Allium parnassicum minoicum
Arenaria phitosiana
Allium paniculatum villosulum
Ajuga laxmannii
Achillea distans
Achillea ageratifolia aizoon