Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Aremonia agrimonoides pouzarii
Arenaria biflora
Arenaria conferta conferta
Arenaria conferta serpentinii
Arenaria cretica
Allium obtusiflorum
Allium pallens pallens
Ajuga genevensis
Arenaria deflexa
Arenaria filicaulis filicaulis
Arenaria filicaulis graeca
Arenaria filicaulis teddii
Arenaria fragillima
Arenaria gionae
Arenaria phitosiana
Allium paniculatum villosulum
Allium parnassicum minoicum
Arisarum vulgare vulgare
Aristida coerulescens
Asperula suffruticosa