Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Sedum samium Σέδο της Σάμου
Sedum rubens
Sedum reflexum
Sedum praesidis
Sedum pallidum Σέδο το ωχρό
Sedum ochroleucum
Sedum magellense
Sedum litoreum
Sedum laconicum insulare
Sedum laconicum laconicum
Sedum hispanicum
Sedum grisebachii grisebachii
Sedum grisebachii horakii
Sedum erythraeum
Sedum delicum Σέδο
Sedum dasiphyllum
Sedum creticum hierapetrae
Sedum creticum creticum Σέδο το κρητικό
Sedum confertiflorum
Sedum cepaea