Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Amaranthus blitoides Βλήτο το βλητοειδές
Amaranthus albus Βλήτο το λευκό
Alyssum umbellatum Άλυσσο το σκιαδανθές
Alyssum tortuosum
Alyssum tenium
Alyssum taygeteum
Alyssum strigosum Άλυσσο το ισχνό
Alyssum sphacioticum
Alyssum smyrnaeum Άλυσσο το Σμυρναίο
Alyssum smolikanum
Alyssum simplex Άλυσσο το απλό
Alyssum siculum Άλυσσο το Σικελικό
Alyssum sibiricum
Alyssum samium
Alyssum pulvinare
Alyssum pogonocarpum Άλυσσο το πωγωνόκαρπο
Alyssum pichleri
Alyssum obtusifolium helioscopioides
Alyssum nebrodense tenuicaule
Alyssum murale