Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Anagallis foemina Αναγαλλίς η θηλυκή
Anagallis minima Αναγαλλίς η μικρή
Anagallis tenella
Anagyris foetida Βρωμοκλάδι
Anas acuta Ψαλίδα
Anas clypeata Χουλιαρόπαπια
Anas crecca Κιρκίρι
Anas discors Αμερικάνικη Σαρσέλα
Anas penelope Σφυριχτάρι
Anas platyrhynchos Πρασινοκέφαλη
Anas querquedula Σαρσέλα
Anas strepera Καπακλής
Anchusa aegyptiaca Αγχούσα η Αιγυπτιακή
Anchusa aggregata Αγχούσα η προστιθέμενη
Anchusa arvensis orientalis Αγχούσα η ανατολική
Anchusa azurea
Anchusa cespitosa
Anchusa cretica Αγχούσα η Κρητική
Anchusa hybrida
Anchusa macedonica Άγχουσα η Μακεδονική