Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Microtus epiroticus Αρουραίος της Ηπείρου
Microtus feltini Αρουραίος του Φελτίνι
Microtus guentheri hartingi Αρουραίος της Μεσογείου
Microtus guentheri macedonicus Αρουραίος της Μακεδονίας
Microtus nivalis Χιονοπόντικας
Microtus subterraneus Αρουραίος ο υπόγειος
Microtus thomasi Αρουραίος του Τόμας
Miliaria calandra Τσιφτάς
Milium effusum
Milium vernale montanum
Milium vernale vernale
Milvus migrans aegypticus Τσίφτης Αιγυπτιακός
Milvus migrans migrans Τσίφτης
Milvus milvus Ψαλιδιάρης
Miniopterus schreibersii Πτερυγονυχτερίδα
Minois dryas Μινωΐς Δρυάς
Minuartia anatolica Μινουάρτια η ανατολική
Minuartia baldaccii
Minuartia confusa
Minuartia doerfleri