Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Leuciscus cephalus peloponnensis Τυλινάρι
Linum perenne perenne
Lonicera periclymenum periclymenum Αγιόκλημα το περικλύμενο
Leptoternis candidus personatus Λεπτόπτερες της Κάντιας
Lamium garganicum pictum
Luzula spicata pindica
Lapsana communis pisidica
Lacerta trilineata polylepidota Τρανόσαυρα η πολυλεπιδωτή
Linum punctatum pycnophyllum
Lactuca quercina quercina Λακτούκα η δρυώδης
Lactuca viminea ramosissima
Lepus europaeus rhodius Λαγός της Ρόδου
Lolium rigidum rigidum
Lanius senator senator Κοκκινοκέφαλος
Limonium vulgare serotinum
Linum capitatum serrulatum
Linum hirsutum spathulatum
Linum strictum spicatum
Lappula squarrosa squarrosa Λάππουλα η αιχμηρή
Lamium garganicum striatum