Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Chaerophyllum hirsutum
Chaerophyllum temulentum
Carlina tragacanthifolia
Campanula tymphaea
Carlina vulgaris intermedia
Chondrilla juncea
Chamaecytisus absinthioides absinthioides
Chamaecytisus absinthioides rhodopaeus
Carpobrotus edulis
Chamaespartium sagittale
Campanula versicolor
Campanula garganica cephallenica
Carum graecum graecum
Chelidonium majus
Carum graecum serpentinicum
Camphorosma monspeliaca
Cheilanthes maderensis
Cheilanthes marantae
Cheilanthes persica
Cirsium tymphaeum