Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Strix aluco aluco Χουχουριστής
Strix uralensis liturata Χουχουριστής των Ουραλίων
Sturnus roseus Αγιοπούλι
Sturnus vulgaris tauricus Ψαρόνι του Ταύρου
Sturnus vulgaris vulgaris Ψαρόνι
Sula bassana Σούλα
Sylvia atricapilla Μαυροσκούφης
Sylvia borin borin Κηποτσιροβάκος
Sylvia cantillans albistriata Κοκκινοτσιροβάκος
Sylvia communis communis Θαμνοτσιροβάκος
Sylvia communis icterops Θαμνοτσιροβάκος ο ικτερόποδη
Sylvia conspicillata Ισπανοτσιροβάκος
Sylvia curruca curruca Λαλοτσιροβάκος
Sylvia hortensis crassirostris Δεντροτσιροβάκος
Sylvia melanocephala melanocephala Μαυροτσιροβάκος
Sylvia melanocephala pasiphae Μαυροτσιροβάκος της Πασιφάης
Sylvia nisoria nisoria Ψαλτοτσιροβάκος
Sylvia rueppelli Μουστακοτσιροβάκος
Sylvia undata Προβηγγοτσιροβάκος
Syrrhaptes paradoxus Περιστερόκοτα της Στέπας