Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Tanacetum parthenium
Tanacetum vulgare
Taraxacum aganippeum
Taraxacum albomarginatum
Taraxacum aleppicum
Taraxacum amborum
Taraxacum apenninum
Taraxacum aznavourii
Taraxacum bulgaricum
Taraxacum calocephalum
Taraxacum copidophylloides
Taraxacum cylleneum
Taraxacum delphicum
Taraxacum deorum
Taraxacum edessicum
Taraxacum epirense
Taraxacum fibratum
Taraxacum fragosum
Taraxacum gionense
Taraxacum gracilens