Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Juncus heldreichianus
Juncus hybridus
Juncus inflexus
Juncus littoralis
Juncus maritimus
Juncus minutulus
Juncus sphaerocarpus
Juncus striatus
Juncus subulatus
Juncus tenuis
Juncus thomasii
Juncus trifidus trifidus
Juniperus communis alpina Νάνο βουνόκεδρο
Juniperus communis communis Θαμνόκεδρο
Juniperus communis hemisphaerica Βουνόκεδρο το ημισφαιρικό
Juniperus drupacea Δενδρόκεδρο
Juniperus excelsa Αγριοκυπάρισσο
Juniperus foetidissima Βουνοκυπάρισσο
Juniperus oxycedrus macrocarpa Θαλασσόκεδρο
Juniperus oxycedrus oxycedrus Αγριόκεδρο