Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Valeriana tripteris
Valeriana tuberosa
Valerianella carinata
Valerianella coronata
Valerianella costata
Valerianella dentata
Valerianella discoidea
Valerianella echinata
Valerianella eriocarpa
Valerianella hirsutissima
Valerianella locusta
Valerianella microcarpa
Valerianella obtusiloba
Valerianella pumila
Valerianella rimosa
Valerianella triceras
Valerianella turgida
Valerianella vesicaria
Vallisneria spiralis
Vanellus vanellus Καλημάνα