Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Stachys swainsonii swainsonii
Silene vulgaris sufrutescens
Silene conica subconica
Silene multicaulis stenocalycina
Stachys spreitzenhoferi spreitzenhoferi
Silene pinetorum sphaciotica
Stachys cretica smyrnaea
Silene parnassica serbica
Silene sedoides sedoides
Stachys swainsonii scyronica
Solanum nigrum schultesii
Silene conica sartorii
Saxifraga juniperifolia sancta
Scutellaria rupestris rupestris
Silene sedoides runemarkii
Smyrnium perfoliatum rotundifolium
Saxifraga rotundifolia rotundifolia
Scorzonera purpurea rosea
Seseli rigidum rigidum
Scabiosa graminifolia rhodopensis