Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Taraxacum aznavourii
Taraxacum bulgaricum
Taraxacum calocephalum
Taraxacum copidophylloides
Taraxacum cylleneum
Taraxacum delphicum
Taraxacum deorum
Taraxacum edessicum
Taraxacum epirense
Taraxacum fibratum
Taraxacum fragosum
Taraxacum gionense
Taraxacum gracilens
Taraxacum graecofontanum
Taraxacum hoppeanum
Taraxacum megalorhizon
Taraxacum minimum
Taraxacum molybdocephalum
Taraxacum nudum
Taraxacum officinale