Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Hedypnois cretica monspeliensis
Holcus mollis mollis
Hieracium piloselloides megalomastix
Helianthemum ledifolium ledifolium
Helianthemum ledifolium lasiocarpum Ηλιάνθεμο …
Hieracium lactucella lactucella
Hedera helix helix Κισσός
Helicotrichon convolutum heldreichii
Hieracium cymosum heldreichianum
Hypericum richeri grisebachii Υπερικό του Γκρισεμπάχ
Hesperis theophrasti graeca
Holosteum umbellatum glutinosum
Hypericum empetrifolium empetrifolium
Huetia cynapioides divaricata
Huetia cynapioides cynapioides
Hedypnois cretica cretica
Herniaria parnassica cretica
Helicotrichon convolutum convolutum
Helianthemum canum canum Ηλιάνθεμο
Hieracium caespitosum brevipilum