Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Salix alba alba Ασημοϊτιά
Salix alba micans Ασημοϊτιά μίκανς
Salix amplexicaulis Ιτιά η αντιθετόφυλλη
Salix aurita Θαμνοϊτιά
Salix caprea Γιδοϊτιά
Salix cinerea Σταχτοϊτιά
Salix elaeagnos elaeagnos Βουνοϊτιά
Salix fragilis Σπαζοϊτιά
Salix lapponum Ιτιά της Λαπωνίας
Salix pedicellata Ιτιά έμμισχη
Salix pentandra Δαφνοϊτιά
Salix purpurea lambertiana Ιτιά του Λάμπερτ
Salix purpurea purpurea Κοκκινοϊτιά
Salix silesiaca Ιτιά της Σιλεσίας
Salix triandra triandra Αμυγδαλοϊτιά
Salix viminalis Καλαθοϊτιά
Salix xanthicola Ιτιά της Ξάνθης
Salmo trutta Πέστροφα
Salsola aegaea Σαλσόλα του Αιγαίου
Salsola carpatha Σαλσόλα της Καρπάθου