Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Hieraaetus fasciatus Σπιζαητός
Halcyon smyrnensis Σμυρνοαλκυόνα
Hemidactylus turcicus turcicus Σαμιαμίδι
Halocnemum strobilaceum Ολόκνημο το στροβιλοειδές
Huso huso Μουρούνα
Hippolais olivetorum Λιοστριτσίδα
Hippolais icterina Κιτρινοστριτσίδα
Hedera helix poetarum Κισσός χρυσόκαρπος
Hedera helix helix Κισσός
Himantopus himantopus Καλαμοκανάς
Hippocrepis multisiliquosa Ιπποκρηπίς η πολυχεδρωπή
Hippocrepis glauca Ιπποκρηπίς η γλαυκή
Hipparchia aristaeus Ιππαρχία ο Αρισταίος
Hipparchia delattini Ιππαρχία η Ντελατίνιος
Hipparchia semele cretica Ιππαρχία η Κρητική
Hibiscus trionum Ιβίσκος ο τρίονος
Hibiscus syriacus Ιβίσκος ο Συριακός
Haliaeetus albicilla Θαλασσαητός
Heodes ottomanus Ηόδης ο Οθωμανός
Heodes virgaurea Ηόδης η χρυσόβεργα