Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Sphingonotus carinatus Σφιγγόνωτος ο τροπιδωτός
Sphingonotus crivellarii Σφιγγόνωτος ο Κριβελλάριος
Strymonidia pruni Στρυμονίδια του Προύνου
Styrax officinalis Στουράκι
Stenobothrus fischeri Στενόβοθρος του Φίσσερ
Stenobothrus nigromaculatus Στενόβοθρος ο μελανόστικτος
Stenobothrus lineatus Στενόβοθρος ο γραμμικός
Stenobothrus graecus Στενόβοθρος ο γραικός
Salix cinerea Σταχτοϊτιά
Staehelina uniflosculosa Σταιχελίνα η μονανθής
Staehelina fruticosa Σταιχελίνα η θαμνοειδής
Staehelina petiolata Σταιχελίνα η έμμισχη
Stipa capensis Στίπα η καπένσιος
Spergularia lycia Σπεργκουλάρια της Λυκίας
Spergularia salina Σπεργκουλάρια η αλατόφιλη
Salix fragilis Σπαζοϊτιά
Spartium junceum Σπάρτο
Sula bassana Σούλα
Suaeda vera Σουαίδα η γνήσια
Solanum sodomeum Σολανό των Σοδόμων