Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Phytolacca dioica Φυτόλακκα η δίοικη
Physeter macrocephalus Φυσητήρας
Pholidoptera cavallae Φολιδόπτερος των ίππων
Pholidoptera stankoi Φολιδόπτερος του Στάνκο
Pholidoptera lucasi Φολιδόπτερος του Λούκας
Pholidoptera lucasi Φολιδόπτερος του Λούκας
Pholidoptera femorata Φολιδόπτερος ο …
Pholidoptera fallax Φολιδόπτερος ο λανθάνων
Pholidoptera griseoaptera Φολιδόπτερος ο γκριζοάπτερος
Pholidoptera rhodopensis Φολιδόπτερος ο Ροδόπειος
Pholidoptera macedonica Φολιδόπτερος ο Μακεδονικός
Phoenicopterus ruber roseus Φοινικόπτερος
Phillyrea latifolia Φιλλύκι
Prasium majus Φασσόχορτο
Platichthys flesus luscus Φασσί
Phasianus colchicus mongolicus Φασιανός της Μογγολίας
Phasianus colchicus torquatus Φασιανός ο περιδεραιοφόρος
Phasianus colchicus colchicus Φασιανός
Phaneroptera nana Φανερόπτερος ο νάνος
Prunus spinosa Τσαπουρνιά