Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Trifolium squamosum Τριφύλλι το λεπιδωτό
Trifolium pauciflorum Τριφύλλι το αρακυνθές
Trifolium dubium Τριφύλλι το αμφίβολο
Trifolium smyrnaeum Τριφύλλι το Σμυρναίο
Trifolium constantinopolitanum Τριφύλλι της Κωνσταντινούπολης
Trifolium affine Τριφύλλι
Trifolium argutum Τριφύλλι
Trigonidium cicindeloides Τριγωνίδιο το κικινδελοειδές
Trigonella sprunerana Τριγωνέλλη του Σπούνερ
Trigonella monspeliaca Τριγωνέλλη του Μονπελιέ
Trigonella gladiata Τριγωνέλλη λογχοφόρος
Trigonella smyrnaea Τριγωνέλλη η Σμυρναία
Tragopogon pratensis pratensis Τραγοπώγων ο λιβαδικός
Tragopogon dubius Τραγοπώγων ο αμφίβολος
Tragopogon crocifolius samaritani Τραγοπώγων ο Σαμαριτανιός
Trapa natans Τράπα η πλέουσα
Turanana panagea Τουρανάνα η Παναγία
Tuberaria lipopetala Τουμπεράρια η λιποπέταλη
Tichodroma muraria muraria Τοιχοδρόμος
Teucrium aroanium Τεύκριο των Αροανίων