Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Pandion haliaetus Ψαραητός
Sylvia nisoria nisoria Ψαλτοτσιροβάκος
Milvus milvus Ψαλιδιάρης
Anas acuta Ψαλίδα
Anser fabalis Χωραφόχηνα
Passer hispanoliensis Χωραφοσπουργίτης
Crocidura leucodon Χωραφομυγαλή
Bufo bufo bufo Χωματόφρυνος
Abies alba Χτενοέλατο
Chrozophora obliqua Χρωζοφόρα η λοξή
Chrozophora tinctoria Χρωζοφόρα η βαφική
Mabuya aurata fellowsii Χρυσόσαυρα
Chrysochraon dispar dispar Χρυσοχράων ο ντισπάρ
Falco biarmicus feldeggi Χρυσογέρακο
Sabanejewia aurata balcanica Χρυσοβελονίτσα
Regulus regulus Χρυσοβασιλίσκος
Aquila chrysaetos homeyeri Χρυσαητός …
Aquila chrysaetos chrysaetos Χρυσαητός
Chrysanthemum coronarium Χρυσάνθεμο το στεφανωματικό
Chrysanthemum segetum Χρυσάνθεμο το αρουραίο