Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Lepidium campestre Λεπίδιο το πεδινό
Lepidium spinosum Λεπίδιο το αγκαθωτό
Lembotropis nigricans nigricans Λεμβοτροπίς η μελανίζουσα
Limonium pinnatum Λειμώνιο το πτερωτό
Linum grandiflorum Λειμώνιο το μεγανθές
Limonium hierapetrae Λειμώνιο της Ιεράπετρας
Lavandula stoechas cariensis Λεβάντα της Καρίας
Lavandula angustifolia angustifolia Λεβάντα η στενόφυλλη
Laburnum anagyroides Λαμ
Lactuca virosa Λακτούκα η σιελώδης
Lactuca serriola Λακτούκα η πριονωτή
Lactuca saligna Λακτούκα η ιτεόμορφη
Lactuca quercina quercina Λακτούκα η δρυώδης
Lavatera thuringiaca thuringiaca Λαβατέρα της Θουριγγίας
Lavatera cretica Λαβατέρα η κρητική
Lavatera thuringiaca ambigua Λαβατέρα η αμφίβολη
Linum arboreum Λίνο το δενδροειδές
Lemna gibba Λέμνα η υβώδης
Lappula squarrosa squarrosa Λάππουλα η αιχμηρή
Lathyrus latifolius Λάθυρος ο πλατύφυλλος