Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Bassia hirsuta Μπάσσια η χνουδωτή
Bromus alopecurus caroli-henrici Βρώμος του Καρόλου-Ερίκου
Bromus tectorum Βρώμος της στέγης
Bromus madritensis Βρώμος της Μαδρίτης
Bromus rubens Βρώμος ο …
Bromus commutatus commutatus Βρώμος ο …
Bromus fasciculatus Βρώμος ο φακελώδης
Bromus rigidus Βρώμος ο τραχύς
Bromus scoparius Βρώμος ο σκουπώδης
Bromus secalinus Βρώμος ο σηκάλινος
Bromus hordeaceus molliformis Βρώμος ο μολλίμορφος
Bromus lanceolatus Βρώμος ο κογχοειδής
Bromus intermedius Βρώμος ο ενδιάμεσος
Bromus diandrus Βρώμος ο δίανδρος
Bromus racemosus Βρώμος ο βοτρυώδης
Bromus commutatus neglectus Βρώμος ο ατιμελής
Bromus arvensis Βρώμος ο αρουραίος
Bromus alopecurus alopecurus Βρώμος ο αλωπέκουρος
Bromus squarrosus Βρώμος ο αγκιστροειδής
Bromus sterilis Βρώμος ο άγονος