Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Bupleurum glumaceum Βούπλευρο το λεπυριώδες
Bupleurum gerardi Βούπλευρο το Γεράρδιο
Bupleurum gaudianum Βούπλευρο του Γκωντιάν
Bupleurum fruticosum Βούπλευρο το θαμνοειδές
Bupleurum fontanesii Βούπλευρο το φοντανέζικο
Bupleurum flavum Βούπλευρο το κίτρινο
Bupleurum flavicans Βούπλευρο το κιτρινωπό
Bupleurum falcatum cernuum
Bupleurum commutatum commutatum Βούπλευρο το μεταβαλλόμενο
Bupleurum capillare Βούπλευρο το τρίχιο
Bupleurum asperuloides Βούπλευρο το ασπερουλοειδές
Bupleurum apiculatum Βούπλευρο το αιχμηρό
Bupleurum aira Βούπλευρο η αίρα
Bupleurum affine Βούπλευρο το πρόσορο
Bunium tenerum Βούνιο το απαλό
Bunium microcarpum bourgaei
Bunium microcarpum microcarpum
Bunium ferulaceum
Bunias erucago Βουνιάς η ροκόμορφη
Buglossoides tenuiflora Βουγλωσσοειδές το στενόφυλλο