Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Xya pfaendleri Ξύα του Πφαίντλερ
Xerohippus solerii Ξηρόιππος ο Σολέριος
Xeranthemum inapertum
Xeranthemum cylindraceum
Xeranthemum annuum
Xenus cinereus Ρωσότριγγας
Xanthium strumarium strumatium
Xanthium spinosum
Xanthium orientale
Xanthium brasilicum
Wolffia arrhiza
Withania somnifera
Vulpia myuros
Vulpia muralis
Vulpia ligustica
Vulpia fasciculata
Vulpia ciliata ciliata
Vulpia bromoides
Vulpes vulpes crucigera Αλεπού
Vormela peregusna Στικτοϊκτίδα