Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Knautia arvensis
Knautia ambigua
Kirinia roxelana Κιρινία η Ροξελάνη
Kirinia climene Κιρινία η Κλιμένη
Kickxia spuria spuria
Kickxia spuria integrifolia
Kickxia elatine crinita
Kickxia elatine elatine
Kickxia commutata commutata
Kickxia commutata graeca
Kernera saxatilis