Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Euphorbia serrulata Γαλατσίδα η πριονωτή
Euphorbia seguierana niciciana
Euphorbia salicifolia Γαλατσίδα η ιτεόφυλλη
Euphorbia rigida
Euphorbia rechingeri
Euphorbia pubescens
Euphorbia pterococca
Euphorbia prostrata
Euphorbia platiphyllos
Euphorbia phymatosperma
Euphorbia peplus
Euphorbia peploides
Euphorbia peplis
Euphorbia paralias
Euphorbia palustris
Euphorbia orphanidis
Euphorbia oblongata
Euphorbia nicaeensis nicaeensis
Euphorbia myrsinites rechingeri
Euphorbia myrsinites myrsinites