Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Rumex thyrsiflorus
Rumex scutatus
Rumex pulcher
Rumex patientia patientia
Rumex palustris Λάπατο το ελόφιλο
Rumex obtusifolius subalpinus
Rumex obtusifolius transiens
Rumex nepalensis
Rumex nebroides
Rumex kerneri
Rumex dentatus halacsyi
Rumex cristatus
Rumex crispus
Rumex conglomeratus
Rumex bucephaloforus graecus
Rumex bucephaloforus aegaeus
Rumex balcanicus
Rumex alpinus
Rumex alpestris
Rumex acetosella multifidus