Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Malva aegyptia
Malva alcea
Malva cretica cretica
Malva moschata
Malva neglecta
Malva nicaeensis
Malva parviflora
Malva pusilla
Malva sylvestris
Malva verticillata
Malvella sherardiana Μαλβέλλα του Σέραρντ
Mandragora autumnalis
Mantisalca salmantica
Marrubium alternidens
Marrubium cylleneum
Marrubium peregrinum
Marrubium pestalozzae
Marrubium thessalum
Marrubium velutinum
Marrubium vulgare