Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Festuca amethystina orientalis
Festuca arundinacea arundinacea
Festuca arundinacea atlantigena
Festuca arundinacea fenas
Festuca dalmatica
Festuca grandiaristata
Festuca hercegovinica
Festuca heterophylla
Festuca hirtovaginata
Festuca horvatiana
Festuca jeanpertii
Festuca koritnicensis
Festuca olympica
Festuca oviniformis
Festuca peristerea
Festuca pirinica
Festuca polita
Festuca pratensis apennina
Festuca pratensis pratensis
Festuca pseudosupina