Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Centaurea spinosa spinosa
Centaurea spruneri guicciardii
Centaurea spruneri lineariloba
Centaurea spruneri minoa
Centaurea spruneri spruneri
Centaurea stenolepis stenolepis
Centaurea stereophylla
Centaurea subciliaris acarnanica
Centaurea subciliaris subciliaris
Centaurea subsericans
Centaurea thracica
Centaurea tragacanthoides
Centaurea transiens
Centaurea triamularia
Centaurea triumfetti
Centaurea triumfetti stricta
Centaurea tuntasia
Centaurea tymphaea brevispina
Centaurea tymphaea tymphaea
Centaurea urvilei urvilei