Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Saxifraga luteoviridis
Silene corinthiaca
Scorzonera parviflora
Saponaria bellidifolia
Silene conglomeratica
Saxifraga hederacea
Silene compacta
Scorzonera lanata
Silene colorata
Silene ciliata
Scorzonera hispanica
Saxifraga graeca
Saponaria aenesia
Silene congesta
Salvia forskaohlei
Silene cerastoides
Scorzonera elata
Silene caesia
Scorzonera doria
Saxifraga glabella