Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Papaver hybridum
Papaver lecoqii
Papaver pinnatifidum
Papaver rhoeas
Papaver somniferum setigerum
Papaver somniferum somniferum
Papaver stipitatum
Parapholis filiformis
Pistacia atlantica Ήμερη τσικουδιά
Pyrus pyraster Αγριαχλαδιά
Pyrus salvifolia Αγριαχλαδιά η φασκομηλόφυλλη
Pyrus caucasica Αγριαχλαδιά του Καυκάσου
Pyrus elaeagrifolia Αγριοαχλαδιά της Θράκης
Prunus domestica instititia Αγριοδαμασκηνιά
Prunus cocomilia Αγριοκορομηλιά
Prunus webbii Αγριοροδακινιά
Pistacia terebinthus Αγριοτσικουδιά
Podarcis muralis albanica Αλβανική γουστέρα
Pluvialis dominica fulva Αμερικάνικο βροχοπούλι
Prunus dulcis Αμυγδαλιά