Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Lepidium campestre Λεπίδιο το πεδινό
Lepidium ruderale Λεπίδιο το χαλικόφιλο
Leptidea morsei major Λεπτιδέα η μεγίστη
Leptidea duponcheli Λεπτιδέα ντυπόν
Leptidea sinapis Λεπτιδέα της σίναπις
Leptophyes albovittata Λεπτοφυές το λευκόγραμμο
Leptophyes punctatissima Λεπτοφυές το στικτότατο
Leptophyes bosci Λεπτοφυές του Μπος
Leptoternis candidus personatus Λεπτόπτερες της Κάντιας
Larus genei Λεπτόραμφος γλάρος
Larus leucophthalmus Λευκόφθαλμος γλάρος
Ligustrum vulgare Λιγούστρο
Limenitis reducta Λιμενίτις η …
Limenitis populi Λιμενίτις της λεύκας
Limoniastrum monopetalum Λιμονίαστρο
Libithea celtis Λιμπιθέα η Κέλτις
Limosa limosa limosa Λιμόζα
Locusta migratoria Λοκούστα η μετανάστις
Lomelosia polykratis Λομελόζια του Πολυκράτη
Lucanus elaphus Λουκάνος ο έλαφος