Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Serapias vomeracea laxiflora
Serarias vomeracea vomeracea
Serinus serinus Σκαρθάκι
Serratula leucantha cretica
Serratula tinctoria
Sesamum indicum
Seseli aroanicum
Seseli gummiferum crithmifolium
Seseli libanotis intermedium
Seseli libanotis libanotis
Seseli parnassicum
Seseli peucedanoides
Seseli rhodopeum
Seseli rigidum rigidum
Seseli tortuosum
Sesleria anatolica
Sesleria argentea
Sesleria coerulans
Sesleria doerfleri
Sesleria rigida achtarovii