Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Silene scwarzenbergeri
Silene cretica
Saccharum strictum
Silene intonsa
Silene trinervia
Silene fabarioides
Scleranthus uncinatus
Sideritis scardica
Sideritis sipylea
Sclerochloa dura
Silene adelphiae
Silene aegaea
Scolymus hispanicus
Saxifraga bulbifera
Scolymus maculatus
Silene antri-jovis
Silene apetala
Silene armeria
Silene asterias
Sphagnum palustre