Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Senecio hercynicus
Senecio jacobaea
Senecio lividus
Senecio macedonicus
Senecio ovatus
Senecio papposus papposus
Senecio scopolii
Senecio squalidus
Senecio subalpinus
Senecio thapsoides thapsoides
Senecio thapsoides visianianus
Senecio vernalis
Senecio viscosus
Senecio vulgaris
Sepiana sepium Σεπιάνα το σέπιο
Serapias cordigera
Serapias lingua
Serapias neglecta ionica
Serapias orientalis orientalis
Serapias parviflora