Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Sideritis curvidens
Sideritis clandestina clandestina
Sideritis clandestina peloponnesiaca
Sibthorpia europaea
Sibbaldia parviflora
Sherardia arvensis
Setaria viridis
Setaria verticillata
Setaria pumila
Setaria italica
Sesleria vaginalis
Sesleria tenerrima
Sesleria taygetea
Sesleria robusta
Sesleria rigida achtarovii
Sesleria doerfleri
Sesleria coerulans
Sesleria argentea
Sesleria anatolica
Seseli tortuosum