Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Tamarix smyrnensis Ταμάριξ ο Σμυρναίος
Tamarix parviflora Αρμυρίκι
Tamarix laxa Αρμυρίκι
Tamarix hampeana Αρμυρίκι
Tamarix gallica Γαλλικό αρμυρίκι
Tamarix dalmatica Δαλματικό αρμυρίκι
Tagetes minuta
Taeniatherum crinitum
Taeniatherum caput-medusae