Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Motacilla cinerea Σταχτοσουσουράδα
Motacilla citreola Κιτροσουσουράδα
Motacilla flava beema Κιτρινοσουσουράδα
Motacilla flava cinereocapilla Κιτρινοσουσουράδα
Motacilla flava feldegg Κιτρινοσουσουράδα
Motacilla flava flava Κιτρινοσουσουράδα
Motacilla flava lutea Κιτρινοσουσουράδα
Motacilla flava thunbergi Κιτρινοσουσουράδα
Muscicapa striata neumanni Σταχτομυγοχάφτης
Muscicapa striata striata Σταχτομυγοχάφτης
Neophron percnopterus Ασπροπάρης
Netta rufina Φερεντίνι
Nucifraga caryocatactes Καρυοθραύστης
Numenius arquata arquata Τουρλίδα
Numenius phaeopus Σιγλίγουρος
Numenius tenuirostris Στενόραμφη τουρλίδα
Nycticorax nycticorax Νυχτοκόρακας
Oenanthe deserti Ερημοπετροκλής
Oenanthe hispanica Ασπροκώλα
Oenanthe isabellina Αμμοπετρόκλης