Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Gnaphalium sylvaticum
Gnaphalium uliginosum uliginosum
Gobio gobio balcanicus Γυφτόψαρο
Gobio gobio bulgaricus Γυφτόψαρο
Gobio gobio feraensis Γυφτόψαρο
Gobio kessleri banarescui Μυλωνάκι
Gobio uranoscopus elimeius Μουστακάς
Gomphocarpus fruticosus Γομφόκαρπος ο θαμνοειδής
Gonepteryx cleopatra Γωνηπτέριξ η Κλεοπάτρα
Gonepteryx farinosa Γωνηπτέριξ η …
Gonepteryx rhamni Γωνηπτέριξ του ράμνου
Goniolimon collinum
Goniolimon dalmaticum
Goniolimon heldreichii
Goniolimon sartorii
Goniolimon tataricum
Goodyera repens
Grampus griseus Σταχτοδέλφινο
Gratiola officinalis
Groenlandia densa