Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Osmunda regalis
Ostrya carpinifolia Οστρυά
Osyris alba Όσυρις
Otanthus maritimus
Otis tarda Αγριόγαλος
Otus scops Γκιώνης
Ovis ammon Αγριοπρόβατο
Oxalis acetosella
Oxalis articulata
Oxalis corniculata
Oxalis pes-caprae
Oxyria digyna
Oxytropis pilosa
Oxytropis prenja
Oxytropis purpurea
Oxyura leucocephala Κεφαλούδι